top of page

Eğitim Hayatı

1979 yılında Sakarya’da doğan Fatih Yardımcıoğlu, ilk okulu Sakarya’da, ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

2002 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 2006 Yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimi, ardından 2012’de aynı enstitünün İktisat anabilim dalında “Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

2010-2012 yılları arasında misafir araştırmacı olarak YÖK Bursu ile İngiltere Durham Universitesi, Business School’da Doktora araştırması yaptı.
 

Akademik Kariyeri
 

Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü’nde 2004-2012 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2012-2015 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı ve 2015 yılında Mali İktisat alanında Doçent oldu. 2020 Yılı Şubat ayında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde Profesör olarak atandı.

İdari Görevleri
 

2012-2013 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013-2016 arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Görevini yürüttü, 2016’da aynı Üniversitede İslam Ekonomisi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı görevini de üstlendi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünde 2017-2018 yılları arasında Danışmanlık ve aynı üniversitede ATASEREN Enstitüsünde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda ve ATASEREN Enstitüsünde dersler verdi.

 

2018-2021 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, 2018-2022 yılları arasında Sakarya Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi Müdürlüğü görevini yürüttü. Senato üyeliği, Fakülte Kurulu üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerinin yanında 2019-2023 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği görevini yürüttü.

2019 yılı Ağustos ayında yapılan 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma olmaması durumunda başvurulacak Hakem Heyetinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan akademisyen üye olarak yer aldı.

Akademik Çalışma Alanları

Ulusal ve Uluslararası düzeyde çeşitli çok sayıda makaleleri ve bildirileri yayımlanan Yardımcıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Kamu Ekonomisi Perspektifi Adlı Kitabın yazarıdır. Ayrıca Business Challenges in the Changing Ekonomic Landscape Vol 1, Elazığ İli Sosyal Analiz Çalışması, Malatya İli Sosyal Analiz Çalışması, Bingol ili Sosyal Analiz Çalışması, Diyarbakır Göç Araştırması, İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler gibi kitaplarda ortak yazarlık ve bölüm yazarlığının yanında, bir çok dergi ve kitapta da editörlükler yapmıştır.

Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Eğitim Ekonomis
i, Ulaşım Ekonomisi alanlarındaki akademik çalışmalarının yanısıra özellikle İslam İktisadı ve Finansı ile ilgili çok sayıda akademik çalışma da yapmıştır. Yüksek Lisans ve doktora düzeyinde Tez çalışmalarına danışmanlık yapmış ve yapmaktadır. 

STK Geçmişi


Ortaokul, Lise ve Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfında çeşitli kademelerde görev alan Yardımcıoğlu günümüzde de bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda görev yapmaktadır. Cihannüma Derneğinin 2017-2023 yılları arasında Sakarya İl Temsilciliğini yapmış, 2023 yılından itibaren ise Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Yetim Vakfı ve İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) danışma kurulu üyeliği yapmaktadır. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneğinde üye olan Yardımcıoğlu, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ve Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneğinde ise Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Sakarya Üniversitesi Yeniler Öğrenci Topluluğu (TÜGVA) ve Yedihilal Öğrenci Topluluğunda Akademik Başkanlık yapmış olan Yardımcıoğlu halen Vizyoner Genç (AK Gençlik) öğrenci topluluğu akademik başkanlığı görevini sürdürmekte ve bu öğrenci toplulukları vasıtasıyla üniversite öğrencilerine akademik, sosyal, kültürel ve sportif bir çok projede danışmanlık, yapmaktadır. 


AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'nin 2023 hedefi doğrultusunda 81 ilde düzenlendiği Kent Ekonomileri Forumu kapsamında Bilecik ilinde yapılan çalıştaylarda düzenleme ve raporlama heyetinde yer aldı. 2014-2017 yılları arasında Başkan Yardımcısı olduğu Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan sosyal ve siyasi boyutlu saha araştırmaları ile AK Parti İl Yönetimine il, ilçe ve mahalle bazlı analizler ve raporlar sundu. AK Partinin yerel ve ulusal politikalarına yönelik olarak analizler ve raporlar hazırladı. 

Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

bottom of page