Özet

Bu çalışmada iş ortamı (doing business) ve iyi yönetişimin (good governance) gelir ile ilişkisi incelenmektedir. 185 ülkeye ait reel kişi başı gayri safi yurtiçi hasılalar ile Dünya Bankası tarafından oluşturulan iş ortamı ve iyi yönetişim endeksleri arasındaki iliş...

9 Jan 2017

Özet

Bu çalışmanın amacı 6 Türk Cumhuriyetinde 1995-2011 dönemi için ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır.Bu amaçla Pedroni, Kao ve Johansen Fisher eşbütünleşme testleri, Pedroni FMOLS, Pedroni DOLS, Panel VECM ve Canning; Pedroni Pa...

9 Jan 2017

Özet

Bu çalışmanın amacı seçilmiş 25 OECD ülkesinde, 1975-2008 dönemi için eğitim harcamaları ve sağlık (yaşam beklenti düzeyi) arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri, Canning; Pedroni ve Panel VECM panel nedenselli...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square