YARDIMCIOĞLU FATİH,BEŞEL FURKAN,SAVAŞAN FATİH (2015).  The Relationship between Energy Consumption and Unemployment in the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Countries: Panel Cointegration Analyses (1996-2012).  II. Black Sea and the Balkans Economic and Political St...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu