9 Jan 2017

Özet

Bu çalışmada Türkiye’nin eğitim niteliğinin, 25 OECD ve 15 AB ülkesi karşısındaki durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Eğitimin niteliğini ortaya koymak için literatürde kullanılan öğrenci-öğretmen oranı (sınıf büyüklüğü), öğrenci başına düşen toplam eğitim har...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu