YARDIMCIOĞLU FATİH,İLYAS CEYHAN (2016).  Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemlerinin Türk Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Öneriler.  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF), 32-32. (Özet bildiri)

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu