Özet

Bu çalışmada iş ortamı (doing business) ve iyi yönetişimin (good governance) gelir ile ilişkisi incelenmektedir. 185 ülkeye ait reel kişi başı gayri safi yurtiçi hasılalar ile Dünya Bankası tarafından oluşturulan iş ortamı ve iyi yönetişim endeksleri arasındaki iliş...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu