YARDIMCIOĞLU FATİH,GÜRDAL TEMEL (2008).  1996-2006 Dönemi Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi.  Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

9 Jan 2017

Özet

Bu çalışmanın amacı seçilmiş 25 OECD ülkesinde, 1975-2008 dönemi için eğitim harcamaları ve sağlık (yaşam beklenti düzeyi) arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri, Canning; Pedroni ve Panel VECM panel nedenselli...

9 Jan 2017

Giriş

Bu çalışmanın amacı 25 OECD ülkesi verisi kullanılarak 1975- 2008 dönemi için sağlık (yaşam beklenti düzeyi) ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni eşbütünleşme testi, Pedroni FMOLS testi ve Canning; Pedroni panel neden...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload