Sunuş

4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin 16 ilçesinde yaşayan halkın “Çözüm sürecine” yönelik düşüncelerini tespit etmeyi hedefleyen anketlerin bulgularına dayanmaktadır.

Dört bölü...

Sunuş

4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin 16 ilçesinde yaşayan halkın “Başkanlık Sistemine” yönelik düşüncelerini tespit etmeyi hedefleyen anketlerin bulgularına dayanmaktadır.

Dört...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload