YARDIMCIOĞLU FATİH,BEŞEL FURKAN,SAVAŞAN FATİH (2015).  Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisans Üstü Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği.  Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (Özet bildiri)

12 Jan 2017

YARDIMCIOĞLU FATİH (2013).  KPSS ve Üniversite Eğitiminde Kalite(sizlik)? Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği.  Kriz ve Kritik Konferansları IV Üniversitenin Krizi ve Kritiği,

12 Jan 2017

YARDIMCIOĞLU FATİH (2013).  Yüksek Öğretimde Eğitimin Kalitesi(zliği) ve KPSS: Sakarya Üniversitesi İİBF, İşletme ve Eğitim Fakülteleri Örneği.  VI.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu,

Bu raporda 2010 ve 2013 yıllarında yapılan anket çalışmaları ile Sakarya Üniversitesi kampüs yönelik özel sektör tarafından Minibüsler aracılığıyla ve Kamu Sektörü birimi olan Büyükşehir Belediye tarafından Belediye Otobüsleri vasıtasıyla sunulan ulaşım hizmetlerinin ka...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload