Giriş

Türkiye’de 1980’den itibaren artan kamu borçları ve borç faiz oranlarına paralel olarak faiz harcamaları hızlı bir yükseliş göstermiştir. Bütçede yer alan faiz harcamalarının GSMH’ya oranı 1980’de %0,6 iken bu oran 1990’da %3,5’e, 2001’de %23,3’e çıkmıştır. Daha ön...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu