top of page

Öğrenim

 • Doktora (2006-2012) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABDTez adı: Eğitim harcamaları, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkisi

 • Yüksek Lisans (2002-2006) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD Tez adı: Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye’de uygulanabilirliği

 • Lisans (1998-2002) Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü

 • Lise (1989-1997) Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Akademik Görevler

 

 • Profesör (2020-halen) Sakarya Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi-Maliye-Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

 • Doçent (2015-2020) Sakarya Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi-Maliye-Mali İktisat Anabilim Dalı

 • Dr. Öğretim Üyesi (2012-2015) Sakarya Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi-Maliye-Maliye Teorisi Anabilim Dalı

 • Misafir Araştırmacı (YÖK Bursu) (2010-2012) İngiltere Durham Üniversitesi, Business School

 • Araştırma Görevlisi (2004-2012) Sakarya Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi-Maliye-Maliye Teorisi Anabilim Dalı

 

İdari Görevler

 

 • Dekan (Vekili) (2019-2023)

 • Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Müdürü (2019-2022)

 • Sakarya Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2018-2021)

 • Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-2019)

 • Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2013-2016)

 • Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2016)

 • Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (2013-2016)

 • Milli Savunma Üniversitesi, ATASEREN Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2019)

 • Milli Savunma Üniversitesi, Rektörlük, Danışman (2017-2018)

 • Sakarya Üniversitesi, Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı (2012-2015)

Sivil Toplum Geçmişi

 

bottom of page