BRICS Ülkeleri ile Türkiye'nin Ekonomik Büyümesinde Ulusal ve Yabancı Tasarrufların Etkisi: Panel Veri Analizi

9 Jan 2017

 

 

 

Özet

 

Bu çalışmanın amacı 5 BRICS ülkesi ve Türkiye‟yi kapsayan 6 ülkede 1994-2011 dönemi için ulusal ve yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni ve Kaoeşbütünleşme testleri, Pedroni FMOLS ve Panel VECMyöntemi kullanılmıştır. Pedronive Kao eşbütünleşme testleri her üç değişkenin de uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamındaki BRICS ülkeleri ve Türkiye‟de uzun dönemde ulusal tasarruflar ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda BRICS ülkeleri ve Türkiye‟de politika yapıcılarının ekonomik büyümeyi artırmaları için tasarruf oranlarını artırmaya yönelik politika uygulamaları önerilebilir.

Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş
Beğen
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu