OECD ve AB Ülkelerinin Eğitim Göstergelerinin Türkiye ile Karşılaştırmalı Bir Analizi

Giriş

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin de dâhil olduğu 25 OECD ülkesinin705 eğitim göstergeleri yönünden karşılaştırmalı bir analizinin yapılarak, Türkiye’nin eğitim göstergeleri açısından bu ülkeler karşısındaki durumunun ortaya konulmasıdır. Karşılaştırmanın daha ayrıntılı ve anlamlı olması amacıyla 25 OECD ülkesi iki gruba ayrılmıştır. İlk grup, 25 ülkenin tamamını içerirken; ikinci gurup ise, 15 AB ülkesini kapsamaktadır. Bu ayırımla aynı zamanda Türkiye’nin AB ülkeleri karşısındaki mevcut durumunun da ortaya konulması hedeflenmektedir.

 

Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş
Beğen
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu