Türkiye’de Eğitimin Niteliğinin OECD ve AB Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Bir Analizi

9 Jan 2017

 

Özet

 

Bu çalışmada Türkiye’nin eğitim niteliğinin, 25 OECD ve 15 AB ülkesi karşısındaki durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Eğitimin niteliğini ortaya koymak için literatürde kullanılan öğrenci-öğretmen oranı (sınıf büyüklüğü), öğrenci başına düşen toplam eğitim harcamaları ve uluslararası sınavlardaki başarı düzeyleri (PISA Sınavı) ölçütleri kullanılmış ve Türkiye, 25 OECD ve 15 AB ülkesi ile karşılaştırılmıştır.  Yapılan analizler sonucunda eğitimin niteliğini gösteren öğrenci-öğretmen oranı (sınıf büyüklüğü), öğrenci başına düşen toplam eğitim harcamaları ve uluslararası sınavlardaki başarı düzeyleri (PISA Sınavı) ölçütlerinin her üçünde de Türkiye’nin gerek 25 OECD ve gerekse 15 AB ülkesi ortalamasının oldukça uzağında yer aldığı görülmüştür. Bu kapsamda Türkiye’de eğitimin niteliğinin söz konusu ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede/yetersiz olduğu söylenebilir.

 

Tam Metin

 

Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş
Beğen
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu