Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

Giriş

 

1929 büyük iktisat buhranı ile klasik iktisat görüşüne dayanan serbest piyasa ekonomisinin mili ekonomideki temel ekonomik hedefleri gerçekleştirmede yetersizliği anlaşılmış ve devletin ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için ekonomiye müdahalesi gündeme gelmiştir (Pehlivan 2003: 63). Keynesyen iktisat teorisi, krizin aşılabilmesinin devlet tarafından maliye, para ve kredi, dış ticaret, dolaysız kontroller ve kamu girişimciliği politikaları ile mümkün olduğunu savunmuştur (Kilci 1998: 11). Buhranı takip eden yıllarda krizden kurtulmak için uygulanan keynesyen iktisat politikalarıyla artmaya devam eden devlet müdahalesi sonucu “Refah Ekonomisi” anlayışı oluşmaya başlamış ve bu anlayış İkinci Dünya Savaşını takip eden yıllarda da etkisini iyice artırmıştır. Devletin ekonomideki müdahalesinin artması görüşü piyasa ekonomisinin kamusal malların üretiminde, dışsal ekonomilerde, ölçek ekonomilerinde ve tam rekabetten sapmalarda başarısız olduğu teorisine dayandırılmıştır.

Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş
Beğen
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu