top of page
Yayınlar/Publications

BRICS Ülkeleri ile Türkiye'nin Ekonomik Büyümesinde Ulusal ve Yabancı Tasarrufların Etkisi: Pane

Özet

Bu çalışmanın amacı 5 BRICS ülkesi ve Türkiye‟yi kapsayan 6 ülkede 1994-2011 dönemi için ulusal ve yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni ve Kaoeşbütünleşme testleri, Pedroni FMOLS ve Panel VECMyöntemi kullanılmıştır. Pedronive Kao eşbütünleşme testleri her üç değişkenin de uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamındaki BRICS ülkeleri ve Türkiye‟de uzun dönemde ulusal tasarruflar ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda BRICS ülkeleri ve Türkiye‟de politika yapıcılarının ekonomik büyümeyi artırmaları için tasarruf oranlarını artırmaya yönelik politika uygulamaları önerilebilir.

#ekonomikBüyüme #Briccs #UlusalTasarruf #UluslararasıTasarruf

Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page