Yayınlar/Publications

İş Ortamı ve İyi Yönetişim ile ile Milli Gelir İlişkisi: İstatistiksel Bir Analiz


Özet

Bu çalışmada iş ortamı (doing business) ve iyi yönetişimin (good governance) gelir ile ilişkisi incelenmektedir. 185 ülkeye ait reel kişi başı gayri safi yurtiçi hasılalar ile Dünya Bankası tarafından oluşturulan iş ortamı ve iyi yönetişim endeksleri arasındaki ilişki istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmada iş ortamının en elverişli olduğu ve yüksek yönetişim puanına sahip olan ülkelerin üst gelir grubundaki ülkeler oldukları tespit edilmiştir. İyi yönetişim puan ortalamalarına göre oluşturulmuş ülke grupları ile reel gelir arasında güçlü, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin de iyi yönetişim alt göstergelerinden devletin etkinliği ve hukukun üstünlüğünde daha güçlü olduğu bulunmuştur. Çalışma iyi yönetişim zayıfladıkça iş ortamının bozulduğunu ve gelirin sadece iyi yönetişim sorunları değil aynı zamanda iş ortamı zayıflığı yüzünden de düşük kalabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

#İşOrtamı #İyiYönetişim #MilliGelir

Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square