top of page
Yayınlar/Publications

OECD Ülkelerinde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir İncelemesi


Giriş

Bu çalışmanın amacı 25 OECD ülkesi verisi kullanılarak 1975- 2008 dönemi için sağlık (yaşam beklenti düzeyi) ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni eşbütünleşme testi, Pedroni FMOLS testi ve Canning; Pedroni panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Pedroni eşbütünleşme testi her iki değişkenin uzun dönemde eşbütün- leşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Pedroni FMOLS test sonuçlarına göre panel genelinde sağlığın esnekliği % 0.18 olarak, ekonomik büyüme değişkeninin esnekliği ise % 0.17 olarak hesaplanmıştır. Yapılan nedensellik araştırmalarından Lamda-Pearson istatistiğine göre panelin geneli için panel nedensellik sonuçları sağlık ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisini göstermektedir. Bu bağlamda uzun dönemde araştırma kapsamındaki OECD ülkelerinde sağlık ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir.


Tam Metin

#Sağlık #EkonomikBüyüme #Ekonometri

Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page