top of page
Yayınlar/Publications

OECD ve AB Ülkelerinin Eğitim Göstergelerinin Türkiye ile Karşılaştırmalı Bir Analizi


Giriş


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin de dâhil olduğu 25 OECD ülkesinin705 eğitim göstergeleri yönünden karşılaştırmalı bir analizinin yapılarak, Türkiye’nin eğitim göstergeleri açısından bu ülkeler karşısındaki durumunun ortaya konulmasıdır. Karşılaştırmanın daha ayrıntılı ve anlamlı olması amacıyla 25 OECD ülkesi iki gruba ayrılmıştır. İlk grup, 25 ülkenin tamamını içerirken; ikinci gurup ise, 15 AB ülkesini kapsamaktadır. Bu ayırımla aynı zamanda Türkiye’nin AB ülkeleri karşısındaki mevcut durumunun da ortaya konulması hedeflenmektedir.Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page