Yayınlar/Publications

Türk Cumhuriyetlerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik


Özet

Bu çalışmanın amacı 6 Türk Cumhuriyetinde 1995-2011 dönemi için ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır.Bu amaçla Pedroni, Kao ve Johansen Fisher eşbütünleşme testleri, Pedroni FMOLS, Pedroni DOLS, Panel VECM ve Canning; Pedroni Panel Nedensellik yöntemleri kullanılmıştır. Eşbütünleşme testleri ihracat ve ekonomik büyüme değişkenlerinin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğu göstermektedir.Panel FMOLS test sonucuna göre ise Panel genelinde ihracatın katsayısı 0.40 olarak hesaplanmıştır. Yani 6 Türk Cumhuriyeti genelinde ihracattaki 100 dolarlık bir artış, ekonomik büyüme üzerinde uzun dönemde yaklaşık olarak 40 dolarlık bir artış meydana getirmektedir. Panel DOLS test sonucuna göre panel genelinde ihracatın katsayısı 0.363 olarak hesaplanmıştır. Yani 6 Türk Cumhuriyeti genelinde ihracattaki 100 dolarlık bir artış, ekonomik büyüme üzerinde uzun dönemde yaklaşık olarak 36 dolarlık bir artış meydana getirmektedir. VECMyöntemi kullanılarak yapılan kısa dönem nedensellik analizi sonuçlarına göre, ihracat ve ekonomik büyüme arasındahem kısa dönemde hem de uzun dönemde çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Canning ve Pedroni (2008) nedensellik sonuçları ihracat ve büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Sonuç olarak uzun dönemde 6 Türk Cumhuriyetinde ihracat ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir.


#FatihYardımcıoğlu #EconomicGrowth

Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square