Yayınlar/Publications

Türkiye’de Eğitimin Niteliğinin OECD ve AB Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Bir Analizi


Özet

Bu çalışmada Türkiye’nin eğitim niteliğinin, 25 OECD ve 15 AB ülkesi karşısındaki durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Eğitimin niteliğini ortaya koymak için literatürde kullanılan öğrenci-öğretmen oranı (sınıf büyüklüğü), öğrenci başına düşen toplam eğitim harcamaları ve uluslararası sınavlardaki başarı düzeyleri (PISA Sınavı) ölçütleri kullanılmış ve Türkiye, 25 OECD ve 15 AB ülkesi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda eğitimin niteliğini gösteren öğrenci-öğretmen oranı (sınıf büyüklüğü), öğrenci başına düşen toplam eğitim harcamaları ve uluslararası sınavlardaki başarı düzeyleri (PISA Sınavı) ölçütlerinin her üçünde de Türkiye’nin gerek 25 OECD ve gerekse 15 AB ülkesi ortalamasının oldukça uzağında yer aldığı görülmüştür. Bu kapsamda Türkiye’de eğitimin niteliğinin söz konusu ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede/yetersiz olduğu söylenebilir.


Tam Metin


#Eğitim #EğitiminNiteliği #OECD

Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square