top of page
Yayınlar/Publications

Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi


Giriş

1929 büyük iktisat buhranı ile klasik iktisat görüşüne dayanan serbest piyasa ekonomisinin mili ekonomideki temel ekonomik hedefleri gerçekleştirmede yetersizliği anlaşılmış ve devletin ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için ekonomiye müdahalesi gündeme gelmiştir (Pehlivan 2003: 63). Keynesyen iktisat teorisi, krizin aşılabilmesinin devlet tarafından maliye, para ve kredi, dış ticaret, dolaysız kontroller ve kamu girişimciliği politikaları ile mümkün olduğunu savunmuştur (Kilci 1998: 11). Buhranı takip eden yıllarda krizden kurtulmak için uygulanan keynesyen iktisat politikalarıyla artmaya devam eden devlet müdahalesi sonucu “Refah Ekonomisi” anlayışı oluşmaya başlamış ve bu anlayış İkinci Dünya Savaşını takip eden yıllarda da etkisini iyice artırmıştır. Devletin ekonomideki müdahalesinin artması görüşü piyasa ekonomisinin kamusal malların üretiminde, dışsal ekonomilerde, ölçek ekonomilerinde ve tam rekabetten sapmalarda başarısız olduğu teorisine dayandırılmıştır.

#FatihYardımcıoğlu

Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page