top of page
Yayınlar/Publications

Eğitim ve Sağlık İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Veri Analizi


Özet


Bu çalışmanın amacı seçilmiş 25 OECD ülkesinde, 1975-2008 dönemi için eğitim harcamaları ve sağlık (yaşam beklenti düzeyi) arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri, Canning; Pedroni ve Panel VECM panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri her iki değişkenin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Canning ve Pedroni (2008) nedensellik analizinde Lamda-Pearson istatistiğine göre panelin geneli için panel nedensellik sonuçları sağlıktan eğitim harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisini göstermektedir. Hata Düzeltme Modeli (VECM) sonuçları uzun dönemde eğitim harcamaları ve sağlık arasında çift yönlü uzun dönemli nedensellik ilişkisini göstermektedir. Sonuç olarak, yapılan çalışmada eğitim harcamaları ve sağlık değişkenleri arasında uzun dönemde karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir.


#Eğitim #Sağlık #EğitimEkonomisi

Yayın Kategorileri
Tanıtılan Yazılar
Son Eklenenler
Arşiv
Etikete Göre Ara
Henüz etiket yok.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page