Türkiye'de Faiz Dışı Fazlanın Gelişimi ve Ekonomik Etkileri Açısından Değerlendirilmesi

Giriş

 

Türkiye’de 1980’den itibaren artan kamu borçları ve borç faiz oranlarına paralel olarak faiz harcamaları hızlı bir yükseliş göstermiştir. Bütçede yer alan faiz harcamalarının GSMH’ya oranı 1980’de %0,6 iken bu oran 1990’da %3,5’e, 2001’de %23,3’e çıkmıştır. Daha önce sıklıkla kullanılan bütçe açışı kavramı, yerini faiz dışı fazla kavramına bırakmış ve (IMF ile) takip edilen programlarda maliye politikası faiz dışı fazlaya dayalı olarak yürütülmüştür. Faiz dışı fazla, birçok ülkede borçların sürdürülebilirliği açısından yürütülecek maliye politikaları için önemli bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.

 

Faiz dışı fazlaya dayalı maliye politikalarının olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri üzerinde de durulmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de de son yıllarda maliye politikası açısından önemi artan bir kavram olarak faiz dışı fazlanın incelenmesi, Türkiye’deki gelişimi ve etkilerinin analizi amaçlanmıştır. Bu çerçevede konu ile ilgili teorik açıklamalar verildikten sonra Türkiye’de faiz dışı fazlanın gelişimi ve buna paralel olarak etkilediği unsurların gelişimi ortaya konularak bulunan sonuçlar değerlendirilmiştir.

 

Tam Metin

 

 

 

 

Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş
Beğen
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

9 Jan 2017

1/2
Please reload

Please reload

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Fatih Yardımcıoğlu